سیستم سنترال باتری

سیستم سنترال باتری

اکسسوری

گروه محصولات اکسسوری تجهیزات روشنایی

علائم خروج

محصولات روشنایی ایمنی-چراغ اضطراری-اگزیت ساین

چراغ روشنایی اضطراری

چراغ روشنایی اضطراری و علائم خروج اضطراری (ایمنی)

چراغ روشنایی اضطراری و علائم خروج اضطراری  از مهم ترین ارکان رعابت ایمنی در ساختمان های مدرن است. در زمان رخ داد حادثه یکی از مسائل حائز اهمیت، خروج ایمن افراد از ساختمان ها می باشد که به دلیل شرایطی محیطی و روانی موجود می بایست در زمان حادثه محیط به گونه ای تجهیز گردد که افراد با حفظ خونسردی خود بتوانند ساختمان را ترک و به محیط امن انتقال یابند.
در این رابطه سیستم روشنایی اضطراری (ایمنی ) وظیفه هدایت افراد در شرایط بحرانی را بر عهده دارد .
این سیستم عبارت است از مجموعه چراغ های روشنایی که مستقل از برق شهر و دارای تغذیه مستقل می باشند که هدف از طراحی و جانمایی آن هدایت افراد جهت خروج امن در زمان بروز حادثه و شرایط اضطراری از ساختمان است.
سیستم چراغ های اضطراری ( ایمنی ) شامل روشنایی اضطراری (ایمنی) و علائم مسیر خروج می باشد.
علائم مسیر خروج : این چراغ ها هدایت افراد به مسیرهای امن ساختمان را انجام می دهند.
روشنایی اضطراری(ایمنی) : این چراغ ها وظیفه تامین حداقل روشنایی مسیر خروج و مکان هایی پر خطر را بر عهده دارد.
سیستم روشنایی اضطراری( ایمنی ) با توجه به نوع کاربری و تغذیه خود به سه گروه باتری دار(Self contend) ، باتری مرکزی (Central Battery) و باتری مرکزی آدرس پذیر (Addressable Central Battery) تقسیم می شود.

استفاده از محصولات روشنایی اضطراری این شرکت در پروژه های مختلف