روشنایی و علائم خروج اضطراری باید با در نظر گرفتن کارایی و عملکرد آنها در شرایط اضطراری انتخاب شوند، به نحوی که به راحتی توسط کاربران قابل مشاهده باشند و در شرایط سخت مانند عدم وجود نور کافی و هم چنین وجود دود نیز به صورت واضح قابل رویت باشند. همچنین با توجه به کارآیی علائم در مکان هایی که قصد نصب علائم را داریم میزان شدت نور نیز باید به عنوان یک فاکتور مهم در نظر گرفته شود تا در شرایط اضطراری خاصیت تابندگی مناسبی داشته باشند. بررسی و دقت در انتخاب صحیح روشنایی و علائم خروج اضطراری باعث می شود تا بتوان علائمی را انتخاب نمود تا به هدف مورد نظر علائم ایمنی یعنی قابل مشاهده بودن در شرایط عادی و اضطراری، به بهترین نحو دست یافت. تمام قوانین و مقررات ملی و بین المللی تصریح می کنند که “از هر نقطه ای که در آن ایستاده ایم، همیشه باید یک علائم تخلیه قابل مشاهده باشد.” این روش تنها راه برای به حداقل رساندن استرس و دستیابی به سریعترین و کارآمد ترین راه تخلیه در شرایط اضطراری است.

انواع علائم اضطراری

علائم تخلیه افقی: این علائم افراد را در همان طبقه به سمت خروجی، اعم از بیرون ساختمان یا منطقه امن سوق می دهد. تخلیه افقی به طور کلی در طول راهروها انجام می شود.

علائم تخلیه عمودی: به معنی تغییر طبقه، خواه صعودی (از طبقه پایین به بالاتر) یا نزولی (از بالاتر به طبقه همکف) باشد. تخلیه عمودی به طور کلی با استفاده از پله های اضطراری صورت می گیرد.

علائم ایمنی برای شناسایی مسیرهای تخلیه افقی باید در مکان هایی نصب شوند که: در ابتدا مسیرهای تخلیه، از دورترین نقطه‌ ی خروج در آن طبقه قابل رویت باشند، در هر محلی که تغییر جهت انجام می شود وجود داشته باشند، بالای هر درب که برای مسیر تخلیه استفاده می شود نصب شوند.

از آنجا که این علائم باید در هر شرایطی قابل مشاهده باشند، باید در ارتفاع بالاتر از ۱.۸ متر از سطح زمین نصب شوند. همچنین در خصوص علائم مسیرهای تخلیه عمودی، علائم را باید در تمامی محل های تغییر جهت مسیر و طبقات نصب نمود. هر زمان که کاربران مجبور شوند از پله های اضطراری بالا یا پایین بروند، فارغ از اینکه چند پله وجود دارد، شماره طبقات باید نصب شوند.

این علائم باید قبل از شروع پله ها، بالاتر از اولین پله در جهت مسیر تخلیه و در ارتفاع ۱.۸ متر از سطح زمین نصب شوند. لازم به ذکر است تمام علائمی که در مورد آنها صحبت شد باید در ارتفاع بالا نصب شوند اما باید شرایط تخلیه اضطراری در زمانی که فضا مملو از دود است را نیز در نظر گرفت. در این شرایط ممکن است تمامی علائم توسط دود پوشیده شوند و قابل رویت توسط افراد نباشند. هم چنین در این شرایط با توجه به وجود گازهای سمی افراد معمولا به صورت سینه خیز یا خم شده محل را ترک می کنند تا بتوانند تنفس طبیعی داشته باشند. برای حل این مشکل باید از علائم حاشیه ای که در ارتفاع پایین نصب می شوند استفاده نمود. علائمی که معمولا به صورت شب تاب کار می کنند و بر روی دیوارها نصب می گردند.

نمایش 1–12 از 15 نتیجه