محصولات الکتریکال

فروش و پشتیبانی

تامین محصولات و تجهیزات روشنایی

واحد فنی و اجرایی پروژه های الکتریکال

فنی و اجرایی

اجرای پروژه های تاسیسات الکتریکال و مکانیکال

طراحی و مهندسی الکتریکال

طراحی و مهندسی

مشاوره و طراحی سیستم های الکتریکال و مکانیکال

طراحی روشنایی اضطراری

روشنایی ایمنی (اضطراری)

مشاوره و طراحی سیستم های روشنایی ایمنی (اضطراری)

مشاوره و طراحی روشنایی

روشنایی و نورپردازی

مشاوره و طراحی سیستم های روشنایی و نورپردازی

برندهای ما

شرکت سامان نوین تکفام (سانوتک)

شرکت سامان نوین تکفام خدمات خود را در دو بخش فنی و مهندسی و تامین کالا به مشتریان خود ارائه می دهد. در بخش فنی و مهندسی  خدمات طراحی، مشاوره و نظارت جهت سیستم های الکتریکال، مکانیکال، روشنایی و نورپردازی و در بخش تامین کالا، امکان ارائه محصولات روشنایی، محصولات روشنایی ایمنی (اضطراری) و کابل های قدرت و شبکه در پروژه های مختلف وجود دارد.

واحد فنی و مهندسی

واحد فنی و مهندسی شرکت فنی و مهندسی سامان نوین تکفام (سانوتک) در همکاری با پروژه های ساختمانی و صنعتی خدمات طراحی و مشاوره سیستم های تاسیسات الکتریکال و مکانیکال و همچنین طراحی روشنایی و نورپردازی فضاهای مختلف را ارائه می دهد.

تامین محصولات

چراغ های روشنایی

واحد روشنایی شرکت سانوتک در همکاری با شرکت های مطرح روشنایی بین المللی و داخلی در حال ارائه خدمات طراحی روشنایی و نورپردازی و همچنی تامین محصولات روشنایی در پروژه مختلف ساختمانی می باشد.

چراغ روشنایی اضطراری (ایمنی)

واحد روشنایی ایمنی به عنوان در سالهای اخیر به عنوان یکی از تنهاترین شرکت های تخصصی در ایران خدمات طراحی تخصصی سیستم های روشنایی ایمنی و همچنین تامین محصولات این گروه کالایی را به پروژه های مختلف ارائه می دهد. این واحد در همکاری با شرکت های مطرح بین المللی و بر اساس آخرین استانداردها و الزامات سیستم روشنایی ایمنی خدمات خود را ارائه می دهد.

کابل های قدرت و شبکه دیتا

شرکت سانوتک نماینده فروش محصولات سیم کابل شبکه افشار نژاد خراسان و کابل شبکه افشار نژاد خراسان و کالوات می باشد لذا امکان ارائه این محصولات در پروژه مختلف با قیمت و کیفیت مناسب توسط این شرکت وجود دارد.