محصولات الکتریکال

فروش و پشتیبانی

تامین محصولات و تجهیزات روشنایی

واحد فنی و اجرایی پروژه های الکتریکال

فنی و اجرایی

اجرای پروژه های تاسیسات الکتریکال و مکانیکال

طراحی و مهندسی الکتریکال

طراحی و مهندسی

مشاوره و طراحی سیستم های الکتریکال و مکانیکال

طراحی روشنایی اضطراری

روشنایی ایمنی (اضطراری)

مشاوره و طراحی سیستم های روشنایی ایمنی (اضطراری)

مشاوره و طراحی روشنایی

روشنایی و نورپردازی

مشاوره و طراحی سیستم های روشنایی و نورپردازی

برندهای ما

شرکت سامان نوین تکفام (سانوتک) خدمات فنی و مهندسی خود را در سه بخش طراحی و مشاوره، تامین محصولات روشنایی و تامین محصولات روشنایی ایمنی (اضطراری) در پروژه های مختلف ارائه می دهد.

واحد فنی و مهندسی

واحد فنی و مهندسی شرکت فنی و مهندسی سامان نوین تکفام (سانوتک) در همکاری با پروژه های ساختمانی و صنعتی خدمات طراحی و مشاوره سیستم های تاسیسات الکتریکال و مکانیکال را ارائه می دهد.

واحد روشنایی

واحد روشنایی در همکاری با شرکت های مطرح روشنایی بین المللی و داخلی در حال ارائه خدمات طراحی روشنایی و نورپردازی و همچنی تامین محصولات روشنایی در پروژه مختلف ساختمانی می باشد.

واحد روشنایی ایمنی (اضطراری)

واحد روشنایی ایمنی به عنوان در سالهای اخیر به عنوان یکی از تنهاترین شرکت های تخصصی در ایران خدمات طراحی تخصصی سیستم های روشنایی ایمنی و همچنین تامین محصولات این گروه کالایی را به پروژه های مختلف ارائه می دهد. این واحد در همکاری با شرکت های مطرح بین المللی و بر اساس آخرین استانداردها و الزامات سیستم روشنایی ایمنی خدمات خود را ارائه می دهد.