سیستم سنترال باتری

سیستم سنترال باتری

تجهیزات جانبی

گروه محصولات اکسسوری تجهیزات روشنایی

علائم خروج ایمنی

محصولات روشنایی ایمنی-چراغ اضطراری-اگزیت ساین

چراغ روشنایی ایمنی

چراغ روشنایی و علائم خروج ایمنی (اضطراری)

چراغ روشنایی و علائم خروج ایمنی (اضطراری) که در ایران با عناوین مختلفی همچون چراغ روشنایی اضطراری، چراغ ساین خروج و … شناخته می شوند، از مهم ترین ارکان رعابت ایمنی در ساختمان های مدرن است. در زمان رخ داد حادثه یکی از مسائل حائز اهمیت، خروج ایمن افراد از ساختمان ها می باشد که به دلیل شرایطی محیطی و روانی موجود می بایست در زمان حادثه محیط به گونه ای تجهیز گردد که افراد با حفظ خونسردی خود بتوانند ساختمان را ترک و به محیط امن انتقال یابند.
در این رابطه سیستم روشنایی اضطراری (ایمنی ) وظیفه هدایت افراد در شرایط بحرانی را بر عهده دارد .
این سیستم عبارت است از مجموعه چراغ های روشنایی که مستقل از برق شهر و دارای تغذیه مستقل می باشند که هدف از طراحی و جانمایی آن هدایت افراد جهت خروج امن در زمان بروز حادثه و شرایط اضطراری از ساختمان است.
سیستم چراغ های اضطراری ( ایمنی ) شامل روشنایی اضطراری (ایمنی) و علائم مسیر خروج می باشد.
علائم مسیر خروج : این چراغ ها هدایت افراد به مسیرهای امن ساختمان را انجام می دهند.
روشنایی اضطراری(ایمنی) : این چراغ ها وظیفه تامین حداقل روشنایی مسیر خروج و مکان هایی پر خطر را بر عهده دارد.
سیستم روشنایی اضطراری( ایمنی ) با توجه به نوع کاربری و تغذیه خود به سه گروه باتری دار(Self contend) ، باتری مرکزی (Central Battery) و باتری مرکزی آدرس پذیر (Addressable Central Battery) تقسیم می شود.

ای ای سی

EEC

گسلر

Gessler

ناده

NaDe

استفاده از محصولات روشنایی و علانم خروج ایمنی این شرکت در پروژه های مختلف