یکی از فعالیت های واحد فنی و اجرا، اجرای پروژه های تاسیسات الکتریکال ساختمانی و صنعتی می باشد. این شرکت با دارا بودن نیرو های مجرب خود، در کنار طراحی سیستم های تاسیساتی، فعالیت اجرایی در زمینه تاسیسات را در پروژه های ساختمانی و صنعتی انجام می دهد. اجرای پروژه تاسیسات الکتریکال شامل زیر گروه های مختلفی از نصب و راه اندازی پست های کامپ قدرت تا اجرای سیستم های جریان ضعیف و شبکه دیتا می باشد که جهت اجرای دقیق هر یک از این گروه ها، بایستی از نفرات متخصص و مجربی در زمینه های مرتبط استفاده نمود. اجرای سیستم های الکتریکال با توجه به تخصصی بودن بسیاری از آیتم های موجود و اجرای همزمان تجهیزات فشار ضعیف و جریان ضعیف دارای اهمیت دوچندان می باشد. برقرارری هماهنگی و نظم در اجرای تاسیسات الکتریکال می تواند از بسیاری هزینه های دوباره کاری و تحمیلی جلوگیری به عمل آورد.
شرح خدمات قابل ارائه:
1- – بررسی نقشه های طراحی
2- مشخص شدن نقاط مورد ابهام و یا ایرادات
3- بررسی شرایط پروژه و مشخص کردن زیر ساخت های مورد نیاز
4- ارائه برنامه زمان بندی جهت اجرا پروژه
5- تهیه نقشه های شاپ کارگاهی
6- نصب و آماده سازی تجهیزات مربوط به زیر سازی
7- نصب تجهیزات و ادوات الکتریکال
8 – سربندی و انجام تست های قبل از راه اندازی
9 – راه اندازی تجهیزات
10- ارائه نقشه های ازبیلت تاسیسات الکتریکال

اجرا و نظارت بر پروژه

اجرای پروژه های مکانیکال شما

شرکت سامان نوین تکفام (سانوتک) آماده عقد قرارداد طراحی، اجرا و نظارت بر پروژه، با کارفرمایان محترم می باشد.
ساختمان اداری نسترن قم

پروژه ساختمان اداری نسترن

پروژه مولوی ارومیه

پروژه ساختمان اداری تجاری مولوی