sunotech-logo
فروش و ارائه خدمات

محصولات شرکت سامان نوین تکفام

شرکت سامان نوین تکفام (سانوتک) به عنوان یکی از شرکت های فعال در گروه صنعتی کویر است. این شرکت با اتکا بر دانش و تجربه حضور چندین ساله در بازار محصولات برقی، در حال ارائه خدمات فنی و مهندسی و تامین تجهیزات در پروژه های ساختمانی و صنعتی می باشد.

محصولات شرکت سامان نوین تکفام عبارت است از:

علاوه بر محصولات شرکت سامان نوین تکفام، این شرکت با اتکا بر دانش نیروهای مجرب خود در واحد فنی و مهندسی، خدمات طراحی و نظارت را در پروژه های تاسیسات برقی و مکانیکی به پروژه های ساختمانی و صنعتی ارائه می دهد.