اجرای پروژه های روشنایی و نورپردازی

یکی از فعالیت های واحد فنی و اجرا، اجرای پروژه های روشنایی و نورپردازی می باشد. اهمیت این واحد در اجرایی دقیق و صحیح سیستم های روشنایی و نورپردازی نهفته است. یکی از مهمترین نکات اجرایی در خصوص سیستم ها، توجه به نصب صحیح و دقیق تجهیزات مطابق طراحی های صورت گرفته می باشد. امروزه علاوه بر سیستم های روشنایی و نورپردازی سنتی یا نورپردازی استاتیک، سیستم های هوشمند روشنایی باعث به وجود آمدن طرح ها و نورپردازی های داینامیک جهت فضاهای مختلف داخلی و خارجی شده است. این امر نیاز روز افزون را به داشتن تیم فنی و کارآمد جهت نصب، سربندی و راه اندازی سیستم های روشنایی و نورپردازی دوچندان می کند.
شرح خدمات قابل ارائه:
1- بررسی نقشه های طراحی
2- بررسی شرایط پروژه و مشخص کردن زیر ساخت های مورد نیاز
3- نصب تجهیزات و اداوات روشنایی و نورپردازی
4- کابل کشی و سربندی قدرت
5- نصب تجهیزات کنترلی
6- تست و راه اندازی تجهیزات

اجرای پروژه های روشنایی و نورپردازی

روشنایی پروژه شهر ابزار