نظارت عالیه و مقیم

ارائه خدمات نظارت عالیه و مقیم

اجرای پروژه های مکانیکال

اجرای پروژه های تاسیسات مکانیکال

تاسیسات برقی ساختمان

اجرای پروژه های تاسیسات برقی ساختمان

اجرای پروژه های روشنایی

اجرای پروژه های روشنایی و نورپردازی

یکی از اهداف اصلی تشکیل شرکت سانوتک، اجرای تاسیسات الکتریکال و مکانیکال در پروژه های ساختمانی می باشد. در این راستا واحد اجرایی پروژه ها، سعی در سازماندهی هرچه بهتر پروژه های فنی و اجرایی محوله به این شرکت را دارد. این شرکت برای هر پروژه با اتکا به نیروهای کارآمد و مجرب خود، چارت سازمانی مخصوص آن پروژه از مدیران پروژه تا نیروهای خدماتی و فنی بسته به ابعاد و گستردگی پروژه را تشکیل و سازماندهی می کند.

حوزه فعالیت این واحد انجام کلیه فعالیت های اجرایی زیر مجموعه سیستم های الکتریکال و مکانیکال می باشد. این واحد با هماهنگی واحد مهندسی و طراحی سعی در ارائه بهترین خدمات در کمترین زمان ممکن را دارد.

واحد فنی و مهندسی سانوتک

شرح خدمات واحد اجرایی پروژه ها

  • اجرا و نصب تجهیزات تاسیسات الکتریکال در پروژه های ساختمانی
  • اجرا و نصب تجهیزات تاسیسات مکانیکال در پروژه های ساختمانی
  • تهیه نقشه‌های چون ساخت (ازبیلت) سیستم های الکتریکال و مکانیکال با استفاده از نرم افزارهای AutoCAD و Revit
  • تهیه لیست برآورد متریال تجهیزات الکتریکال و مکانیکال پروژه ها
  • ارائه خدمات نظارت مقیم و عالیه جهت سیستم های الکتریکال و مکانیکال

واحد فنی و مهندسی مهندس الکترونیک

برای معرفی برخی از پروژه های انجام شده در واحد فنی و اجرایی شرکت سانوتک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مجتمع تجاری بازار بزرگ ایران (ایران مال)

ساختمان دفتر مرکزی کیسون

دپارتمان استور روشا سنتر

ساختمان اداری و صنعتی آونداد

ساختمان اداری فرآذین

مجتمع اقامتی هرمز

پروژه های واحد فنی و اجرایی