طراحی سیستم های مکانیکال

طراحی سیتم های مکانیکال

طراحی سیستم های الکتریکال

طراحی سیستم های الکتریکال

طراحی سیستم های روشنایی اضطراری(ایمنی)

طراحی سیستم های روشنایی اضطراری(ایمنی)

طراحی سیستم های الکتریکال

طراحی سیستم های روشنایی و نورپردازی

واحد طراحی و مهندسی شرکت سانوتک با هدف ارائه خدمات طراحی و مهندسی در پروژه های ساختمانی و صنعتی ایجاد گردیده است. این واحد با بهره گیری از مهندسین مجرب شامل سه بخش طراحی سیستم های روشنایی و نورپردازی، طراحی سیستم های الکتریکال و طراحی سیستم های مکانیکال می باشد. از اهداف اصلی شرکت سامان نوین تکفام، ارائه خدمات مهندسی به روز مطابق آخرین استاندارها و الزامات داخلی و بین المللی می باشد. در این راستا این شرکت متعهد به انجام پروژه های مهندسی خود با بالاترین کیفیت در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد.

واحد طراحی و مهندسی الکتریکال سانوتک

تقسیم بندی تاسیسات در واحد طراحی و مهندسی

در بررسی انواع تاسیسات الکتریکی در واحد طراحی و مهندسی می توان این تاسیسات را به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

تاسیسات صنعتی که شامل نصب تجهیزات صنعتی، ساخت و نصب تابلوهای برق، تهویه مطبوع و غیره است. تاسیسات ساختمانی که  شامل نظارت و طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان، هوشمند سازی ساختمان، روشنایی و نورپردازی، هوشمند کردن پارکینگ ساختمان و موارد دیگر می باشد.

طراحی تأسیسات ساختمان به دو بخش طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان (برق ساختمان) است. این موارد شامل طراحی نقشه های نورپردازی، طراحی سیستم روشنایی، سیستم ارتینگ ساختمان، جانمایی کلیه وسایل الکتریکی ساختمان و تابلوهای برق می باشد. بخش دیگر مبحث طراحی تأسیسات ساختمان مربوط می شود به طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان است که طراحی سیستم تهویه، طراحی سیستم فاضلاب، سیستم سرمایش و گرمایش، لوله کشی ساختمان، طراحی داکت ها و رایزرها را شامل می شود.

واحد طراحی و مهندسی الکتریکال

هدف از طراحی تاسیسات و سیستم های الکتریکال تأمین انرژی مورد نیاز وسایل الکتریکی است. این وسایل یا به صورت انفرادی در محیط باز و یا در ساختمان ها و اماکن مسکونی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. طراحی سیستم های الکتریکال مانند کابل کشی اماکن مسکونی، مراکز اداری و مراکز صنعتی یک فعالیت بسیار معمول در رشته مهندسی برق و از ضروریات دانسته های یک مهندس برق و الکترونیک است.

پروژه های واحد طراحی و مهندسی