چراغ ایستاده
  • چراغ ایستاده
چراغ دیواری
  • چراغ دیواری
چراغ ریلی
  • چراغ ریلی

محصولات روشنایی سانوتک

شرکت فنی مهندسی سانوتک در حال فعالیت در زمینه طراحی و تامین محصولات روشنایی می باشد. این شرکت با توجه به سالها حضور در بازار محصولات روشنایی و همکاری با شرکت های تولید کننده داخلی و خارجی دارای نیروهای مجرب در این زمینه است. خدمات مهندسی این شرکت در پروژه های مختلف شامل طراحی سیستم های روشنایی برای فضاهای داخلی، خارجی، نما و همچنین نورپردازی فضاهای خاص مانند موزه ها و گالری ها می باشد. خدمات بازرگانی این شرکت محصولات روشنایی متنوعی شامل محصولات روشنایی داخلی و خارجی، سیستم های روشنایی ایمنی و تجهیزات روشنایی نما را در پروژه های مختلف تامین می نماید.

واحد روشنایی

واحد روشنایی در همکاری با شرکت های مطرح روشنایی بین المللی و داخلی در حال ارائه خدمات طراحی روشنایی و نورپردازی و همچنی تامین محصولات روشنایی در پروژه مختلف ساختمانی می باشد.

واحد روشنایی ایمنی (اضطراری)

واحد روشنایی ایمنی به عنوان در سالهای اخیر به عنوان یکی از تنهاترین شرکت های تخصصی در ایران خدمات طراحی تخصصی سیستم های روشنایی ایمنی و همچنین تامین محصولات این گروه کالایی را به پروژه های مختلف ارائه می دهد. این واحد در همکاری با شرکت های مطرح بین المللی و بر اساس آخرین استانداردها و الزامات سیستم روشنایی ایمنی خدمات خود را ارائه می دهد.