چراغ ایستاده
 • چراغ ایستاده
چراغ دیواری
 • چراغ دیواری
چراغ ریلی
 • چراغ ریلی

روشنایی

روشنایی یکی از ارکان بینایی است که منجر به دیدن اشیا می گردد. به عبارت دیگر روشنایی حاصل درک درخشندگی اجسام می باشد و روشنایی ویژگی ذهنی جسمی است که دیده می شود.

 روشنایی چیست؟

نور

نور طیفی خاصی از امواج الکترومغناطیسی با طول موج بین 380 تا 780 نانومتر است که چشم انسان قادر به دیدن آن است.

اثر ملانوپیک نور

مردمک چشم انسان دارای سلول های حساس به نور می باشد. میزان ملاتونین در شب 10 برابر آن در روز است.ملاتونین هورمون مسئول خواب می باشد.سرکوب هورمون  ملاتونین در صبح به بیدار ماندن ما در طول شبانه روز کمک می کند.بنابراین می توان این گونه گفت که نور باعث پیدایش ریتم شبانه روزی می باشد.

محدوده ی بینایی چشم انسان

ادراک نسبی از طیف های نور و اثر ملانوپیک

نور چیست؟

به طور خلاصه نور سه اثر مثبت بر روی انسان دارد:

 • نور برای کاربرد های دیداری

روشنایی محیط زندگی و کار مطابق با استانداردها

روشنایی آرامش بخش همراه با احساس راحتی

 • نور برای کاربرد های احساسی

نورپردازی هنری

طراحی صحنه و افکت های زیبا

 • اثرات بیولوژیکی نور

تنظیم ریتم شبانه روزی

آرامش بخشی ویا تحریک

 

پارامترهای اساسی در روشنایی

شار نوری – شدت نور- روشنایی- شدت روشنایی

Ω: زاویه کمانی که نور به آن می تابد.

A: مساحتی که نور به آن می تابد.

П : 3.14

AL.CosЄ : محدوده قابل دید منبع نور

Ƥ : میزان بازتاب محیط

*  : برای محیط های با قابلیت دیفیوز( پخش کنندگی نور)

شار نوری

شار نوری نشان دهنده میزان نور تابیده شده از منبع نور می باشد. در اینجا یک کمیت دیگر به نام بهره الکتریکی نور نیز تعریف می شود که عبارت است از میزان شار نوری خروجی به توان الکتریکی ورودی، با واحد   (lm/w) ؛که این کمیت را می توان هم برای منبع نور(لامپ) و هم چراغ تعریف نمود. این پارامتر تعیین کننده بازدهی چراغ و صرفه اقتصادی آن نیز می باشد.

نماد: Ф           Phi           ؛       واحد: lm           Lumen

شدت نوری

شدت نوری نشان دهنده میزان نور تابیده شده در یک جهت خاص می باشد. این پارامتر، مشخصه ی بسیار خوبی برای المان هایی نظیر رفلکتور که نور را به صورت مستقیم بازتاب می کنند، می باشد. این پارامتر با منحنی LDC (Luminous intensity Distribution Curve)  نشان داده می شود.

نماد:  I                       واحد:      CD        Candela

شدت روشنایی

شار نوری تابیده شده بر واحد سطح را شدت روشنایی می نامیم. روشنایی نسبی مناسب برای محیط ها با انواع استانداردها به طور مثال طبق استانداردEN 12464   مشخص شده اند.

نماد : E                               واحد:  lx          Lux

روشنایی

روشنایی از پارامترهای پایه ای نور می باشد که توسط چشم انسان قابل درک است. این پارامتر از طرفی به روشنایی ساتع شده از منبع نور و از طرفی دیگر به درجه ی بازتابش سطح و رنگ نور بستگی دارد.

نماد:   L              واحد:    cd/m2          

پارامترهای کیفی روشنایی

نور مستقیم- پارامترهای کیفیت سنتی و جدید

مشخصه های سنتی

 • سطح روشنایی مطلوب
 • پخش نور هارمونیک و هماهنگ
 • خیرگی کم
 • پرهیز از بازتاب آزاردهنده
 • طراحی زیبا
 • رنگ نور مناسب
 • تشخیص رنگ مناسب

مشخصه های جدید

 • تغییر حالت نورپردازی
 • کنترل شخصی
 • بازدهی انرژی
 • ادغام نور طبیعی
 • نور به عنوان عنصر مهم در طراحی داخلی و دکوراتیو

روشنایی – اصطلاحات متداول

مقدار کمینه روشنایی Ēm

این مقدار نباید از حدی پایین تر رود که از محدودهی بینایی انسان خارج شود.

محدوده قابل دید

شدت روشنایی محیط های مختلف با یکدیگر متفاوت می باشد. سطح کار می تواند افقی، عمودی و یا سطح شیب دار باشد.

مناطق اطراف محدوده بصری

در این مناطق احتمالا باید شدت روشنایی کمتری نسبت به محدوده اصلی داشته باشند (به طور مثال 300 تا 500 lx)

پارامتر تعمیرات و نگهداری ( Maintenance factor)

این پارامتر عامل نفوذ گرد وخاک به لامپ و سالخوردگی آن را در مقدار روشنایی لامپ دخیل می داند. برنامه زمان بندی و نحوه تعمیرو نگه داری لامپ ( شامل تمیز نمودن و تعمیرات لامپ و اتصالات) باید مشخص شود. به فصل 9 مراجعه نمایید.

یکنواختی (Uniformity Uo)

به عبارتی، اختلاف روشنایی بین نقاط مختلف نباید از حد Uo کمتر شود، UO = Emin.

ضریب بازتاب

ضریب بازتاب برای اتاق و اجزای تشکیل دهنده آن تعریف می شود و نشان دهنده میزان پتانسیل درخشندگی محیط در اثر بازتاب نور می باشد. از جدول ضریب بازتاب می توان برای تعیین این مقدار برای یک اتاق خاص استفاده نمود.

خیرگی

 1. تابش مستقیم

 • ویژه گی ها

نور بدون کنترل بر روی خیرگی

سطح بسیار درخشنده

 • تاثیر

عدم تمرکز

اشتباهات مکرر دیداری

خستگی چشم

 • راه حل

استفاده از چراغ های با شدت روشنایی کم

استفاده از پوشش با ماهیت پراکندگی(دیفیوز) کردن نور

 1. تابش غیر مستقیم

 • ویژگی ها

سطوح با قابلیت بازتاب

تنظیم اشتباه نور پردازی

موقعیت کاری اشتباه

 • تاثیر

عدم تمرکز

اشتباه مکرر دیداری

خستگی چشم

 • راه حل

نورپردازی مطابق با طراحی خاص

نور پردازی غیر مستقیم

استفاده در مکان های با سطوح مات

ارزیابی خیرگی

کمیت خیرگی در انواع اتاق ها با پارامتر UGR که در استاندار EN 12464-1 مشخص شده است، سنجیده و مشخص می شود.

UGR چیست؟

UGR مخفف کلمه (Unified Glare Rating) به معنای درجه خیرگی استاندارد، برای ارزیابی (روانشناختی)خیرگی استفاده می شود. کمیت UGR با استفاده از فرمولی محاسبه می گردد. این کمیت برای تمامی چراغ ها تعریف می شود. مقادیر UGR با استفاده از جدول CIE 117 تعیین می شود. Zumtobel مقادیر UGR برای انواع محیط ها را در کاتالوگ ها و وب سایت خود آورده است. مقادیر UGR را میتوان در چند دسته بندی کلاس بندی نمود، اما بدین معنی نیست که کدام کلاس از بقیه بهتر است، بلکه بستگی به محل کار دارد.

حدود UGR که نباید از این مقادیرتجاوزکند:

 • محیط های رسم فنی                                                                               16 UGR ≤
 • محیط های مطالعه، نوشتن، تمرین، جلسه و مکان های کامپیوتری       19   UGR ≤
 • صنایع دستی و سبک                                                                             22   UGR ≤
 • صنایع سنگین                                                                                         25   UGR ≤
 • فضاهای باز، نظیر محیط راه آهن                                                            28   UGR ≤

حدود UGR در استاندارد  EN 12464برای انواع فعالیت ها و محیط های کاری مشخص شده است.

پارامتر UGR با استفاده از درخشندگی دیوار و سقف ها (1) و پارامترهای مربوط به تمامی لامپ های محیط (2) محاسبه می گردد.

منحنی روشنایی، متوسط روشنایی چراغ را از زاویه 45 درجه تا 85 درجه مشخص می کند. استاندارد جدید اروپایی مقدار ماکزیمم UGR مجاز برای محیط های اداری را 19 تعیین کرده است که معادل روشنایی 500 لوکس در کلاس 1 می باشد. محدوده ی مجاز استفاده شده در این روش از استاندارد DIN 5035 برای مشخص نمودن خیرگی استفاده شده است.

مقدار روشنایی سقف و دیوار

سقف و دیوار خاموش، احساس ناخوشایندی را به بیننده به دست می دهد. سطوح روشن، فضای اتاق را به خوشایند می کند. استاندارد EN 12464 برای سطوح سقف مینیمم 30 و یا 50 لوکس و برای سطوح دیوار حداقل 75 لوکس روشنایی را لازم می داند. البته این مقادیر برای مکان هایی مانند اداره جات، کلاس های درس و بیمارستان هاست.

روشنایی فضایی

برای افزایش تشخیص پذیری و دید بهتر افراد در محیط ها، از مدل استوانه ای برای شبیه سازی افراد استفاده می شود. بنابراین در راستای ĒZ ، روشنایی باید از 150 لوکس برای ارتباط بهتر بیشتر باشد. شبیه سازی بین دو مدل استوانه ای و افقی دارای نسبتی بین .3  و .6  می باشد.

رنگ نور

رنگ نور مشخصه ایست که در تصمیم گیری برای خرید چراغ، پارامتر بسیار مهمی است.در جدول زیر می توانید جدول مربوطه را مشاهده نمایید.

نماد دمای رنگ نمود ظاهری نام فنی
ww(Warm White) تا 3300 کلوین محدوده قرمز نور گرم(Warm)
nw(intermediate White) از 3300 تا 5300 کلوین سفید رنگ بی رنگ(neutral)
tw(Cool White) از5300 کلوین به بالا آبی رنگ سرد(Cool)

 

پس علاوه بر اینکه رنگ اتاق و محیط می تواند جو و فضا را عوض کند، رنگ نور مورد استفاده در محیط نیز این قابلیت را دارد.در فصل 4 به این موضوع مفصلا پرداخته شده است.

نمود رنگ (Colour Rendering)

نمود رنگ توانایی نور برای نشان دادن رنگ واقعی جسمی است که به آن می تابد. نمود رنگ در 8 آزمایش مختلف (R1 to R8) مشخص می شود. نمود رنگ مرجع، منبع نور خورشید می باشد و بهترین نمود رنگ (CRI)  100 می باشد.  اگر CRI منبع نوری 90 باشد بسیار خوب می باشد و اگر بالای 80 باشد خوب تلقی می شود. CRI های زیر 80 نباید برای مکان های کاری مورد استفاده قرار بگیرد.

رنگ های تست (R9 to R14)  همچنین در مواقع خاص استفاده می شوند. این رنگ ها به صورت اشباع شده و یا پر رنگ موجود می باشند که در دسته بندی جداگانه ای نسبت به رنگ های معمول قرار می گیرند.

اندازه گیری روشنایی

روشنایی محیط که یک کمیت ریاضی است با استفاده از دستگاهی به نام لوکس متر اندازه گیری می شود، این کمیت بسته به نوع محیط مقادیر مختلف پیشنهادی گوناگونی دارد.

ابزار اندازه گیری ، دقت ادازه گیری

 • بالاترین دقت ، با تلورانس 3%                                         L
 • دقت بالا، با تلورانس 5%                                                 A
 • دقت معمولی، تلورانس10% ( کمینه دقت)                    B

شرایط اندازه گیری

 • پرهیز از دخالت روشنایی جانبی مثل روشنایی روز(اندازه گیری به صورت جداگانه)
 • کنترل ولتاژدستگاه و دمای محیط
 • استفاده از لامپ های جدید

شبکه و محدوده اندازه گیری

برای تسهیل در اندازه گیری و پیدایش حد مطلوب استانداردها برایانواع محیط ها درجه ی روشنایی مطلوب برای انواع محیط ها را مشخص نموده اند. برای مثال استاندارد EN 12464  روشنایی محیط های کار و EN 12193 روشنایی محیط های ورزشی را مشخص می کند.

همچنین توصیه های زیر برای اندازه مناسب سطح کار برای انواع محیط ها می باشد:

 • محیط های کار: 75 m
 • مکان های ورزشی: 03 m
 • مکان های گردش، راه پله ها، پارکینگ ها: 03 m
 • مکان های ارتباطی: 2 m

روشنایی خارجی

در روشنایی خارجی، روشنایی مکان هایی نظیر پارک ها، میدان ها، نمای ساختمان و مکان هایی از این قبیل باید بررسی شود.

 • باید هم روشنایی افقی و هم عمودی سطح مورد بررسی قرار گیرد.
 • ایجاد درک سه بعدی از فضا با استفاده از سایه روشن
 • توزیع روشنایی متعادل
 • اجتناب از تضاد زیاد روشنایی و تاریکی محیط
 • عدم ایجاد خیرگی برای افراد رهگذر
 • انتخاب CRI مناسب
 • نور غیر موثر و پراکنده موجود نباشد
 • در هنگام نورپردازی محیط های افقی، عدم وجود پراکندگی روشنایی در نیمه بالای محیط

فراموش نشود که در شب، باید به تاریکی احترام گذاشت!

استانداردEN 12464-2   مقادیر مناسب برای روشنایی محیط های خارجی و حد مجاز تداخل آن ها را مشخص نموده است.

انواع نورپردازی

      نورپردازی مستقیم

 • نور به صورت مستقیم از چراغ به سطح کار می تابد.
 • کم کردن خیرگی دراین حالت مهم است.
 • سقف ممکن است کمی تاریک به نظر برسد.
 • طرح محیط کار نباید اجازه ایجاد هرگونه سایه ای را بدهد.
 • بهره وری انرژی بالا برای محیط های کار

 

نورپردازی غیر مستقیم

 • نور به صورت مستقیم به دیوار و سقف می تابد، ولی برای محیط کار به صورت غیر مستقیم است.
 • اثرات نور به صورت یکنواخت به علت عدم وجود سایه پخش می شود.
 • ارتفاع اتاق بیشتر به نظر می آید.
 • نور بدون خیرگی
 • انواع چیدمان اتاق کار ممکن است.
 • بهره وری انرژی پایین به نسبت سایر روش ها

 

نورپردازی ترکیبی

 • ترکیبی از نورپردازی مستقیم بر روی سطح کار وغیر مستقیم بر دیوار وسقف
 • زیبایی محیط کار
 • یکی از پرطرفدارترین روش ها
 • درجه کنتراست نور خوب
 • انواع چیدمان اتاق درحالتی که سهم نورپردازی غیرمستقیم بالای %60 باشد، ممکن است.
 • ترکیب مناسبی از بهره وری انرژی خوب و زیبایی نورپردازی

 

نورپردازی ملایم

 • مزایای نورپردازی ترکیبی در سقف ودیوار قابل مشاهده است.
 • امکان انواع چینش های محیط کار و عدم محدودیت ناحیه دید
 • عدم خیرگی، پذیرش عمومی بالا
 • تداعی روشنایی طبیعی در فضا
 • ترکیب مناسب بهره الکتریکی-کیفیت روشنایی

 مفاهیم روشنایی

تعریف محیط کاری برای اهداف مختلف نورپردازی محیط، همانگونه که در استاندارد EN 12464 آمده است، افق های جدیدی را در مقوله ی روشنایی ایجاد کرده است. امروزه تعداد و کیفیت روشنایی و چراغ برای هر محیطی مشخص شده است. این امر موجب افزایش بهره وری روشنایی در هر محیط با توجه به نیاز های کاربر از روشنایی محیط می شود. در نتیجه باعث افزایش کیفیت روشنایی میگردد که نه لزوما همراه با افزایش هزینه آن است.

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید، روشنایی اتاق به صورت یکنواخت می باشد و در نقطه ای سایه وجود ندارد. در این روش نورپردازی بر روی نقطه ای فوکوس و تمرکز روشنایی وجود ندارد.

در این تصویر مشاهده می شود که در بالای میز کار، چراغ های روشنایی سقفی باعث روشنایی هرچه بیشتر میز کار به نسبت سایر مقاط شده است که این امر موجب داینامیک ترشدن محیط می شود. همچنین نورپردازی بر روی دیوارها باعث باز ترشدن محیط و بزرگتر جلوه کردن آن می شود.

 بهره وری انرژی در ساختمان

بهره الکتریکی استاندارد ساختمان ها طبق استاندارد EN مشخص شده است. شاخص عددی انرژی روشنایی(LENI) مخفف انرژی مصرفی واقعی سیستم روشنایی بر حسب KWh بر متر مربع و یا سال می باشد. LENI مطابق مشخصات استاندارد EN 15193 (کارایی انرژی ساختمانها) مشخص می شود.

محاسبات مصرف انرژی روشنایی

بدون ورود کردن به جزئیات، پارامترهای ذکر شده ذیل در فرمول بالا استفاده می شوند:

 • بار متصل (Pn)
 • ساعات مصرف سالانه روز(tD) ، ساعات مصرف سالانه شبانه (tN)
 • ضریب کاهشی مصرف روشنایی روز( FD) ، ضریب حضور(Fo)، ضریب کنترل ثابت روشنایی(Fc) (به طور مثال کنترل تعمیر و نگه داری)
 • مساحت ناحیه ارزیابی شده (A)

همچنین LENI برای روشنایی اضطراری و بک آپ دارای مقادیر استاندارد می باشد.

پارامترهای ذیل دارای تاثیر مثبت بر کاهش مصرف انرژی می باشند:

 • استفاده از حسگر های کنترل روشنایی
 • استفاده حداکثری از روشنایی روز
 • استفاده از حسگرهای تشخیص حضور
 • استفاده هوشمندانه ساعات مصرف
 • استفاده از چراغ های با بهره وری الکتریکی بالا
 • استفاده از روشنایی بر اساس نیاز، طراحی فضا با استفاده از نرم افزار ها قبل از اجرا
 • تعمیر و نگه داری دوره ای(تنظیف، تعمیر چراغ،…)

 

 

      پارامترهای استاندارد روشنایی داخلی و خارجی

 

  استانداردهای روشنایی برای فضاهای داخلی، خارجی و مکان های ورزشی

 فضاهای داخلی

 • مکان های پر رفت و آمد و عمومی درون ساختمان
 • مکان های صنعتی
 • مکان های اداری
 • مکان های خرده فروشی
 • مکان های تجمع عمومی
 • مکان های آموزشی
 • مکان های بهداشتی
 • مکان های حمل ونقل
 • مکان های ورزشی

 فضاهای خارجی

 • مکان های پر رفت وآمد عمومی
 • فرودگاه ها
 • سایت های ساختمانی
 • ایستگاه های سوخت رسانی
 • مکان های صنعتی و انبارها
 • سکوهای استخراج دریایی
 • پارکینگ ها
 • صنایع پتروشیمی
 • ایستگاه های برق، قدرت، گاز و گرمایش
 • راه آهن و تراموا
 • کارخانه های چوب و الوار

تمامی جداول مطروحه از استاندارد روشنایی اروپا برگرفته شده است.

“Lighting of indoor workplaces”            EN 12464-1          (June 2011)

“Lighting of outdoor workplaces “        EN 12464-2         (June 2007)

“Sport facility lighting “                           EN 12193            (April 2008)

ملاحظات و محدودیت های زیر در جداول لحاظ شده است:

سطح روشنایی در محدوده ی بصری نباید از مقدار Ēm کمتر شود. اگر محل دقیق محدوده ی بصری مشخص نیست، این سطح باید برای تمامی فضاها رعایت شود.

به عنوان مثال محدوده بصری محیط دفتر کار مطابق شکل می باشد :

پارامتر تعمیرونگه داری (maintenance factors) درتمامی موارد از جانب سازنده باید مشخص شود. در صورتی که این مقدار از جانب سازنده مشخص نشده باشد، پیشنهاد می شود از مرجع تعمیر و نگه داری Modern technology and three-yearly maintenance  استفاده نمایید:  مقدار 0.67 برای محیط های تمیز و مقدار 0.5 برای محیط های بسیار کثیف

استاندارد EN 12464  تمامی سازندگان را ملزم به مشخص نمودن maintenance factor  و ساختار آن نموده است.

پارامتر UGRL  حد بالای درجه خیرگی استاندارد می باشد. مقدار UGR در طراحی می بایست کمتر از این مقدار در نظر گرفته شود.

پارامتر U0  (یکنواختی) نسبتی است بین مقدار روشنایی کمینه و روشنایی میانگین . کمترین مقدار مجاز یکنواختی اندازه U0 می باشد.

Ra مقدار کمینه CRI (درصد نمود رنگ) می باشد. مقدار Ra  لامپ انتخاب شده باید برابر و یا بیشتر از مقدار طراحی شده باشد.

محیط های داخلی، محدوده کار و فعالیت

مکان های پر رفت وآمد عمومی درون ساختمان

کاربری فضاها Ēm UGRL UO Ra
مکان های عبور و مرور درون ساختمان راهروها و مکان های عبور و مرور 100 28 0.4 40
راه پله ها، پله برقی، راهرو برقی 100 25 0.4 40
آسانسور، بالابر 100 25 0.4 40
سطوح شیب دار 150 25 0.4 40
 

سرویس های بهداشتی، اتاق کمک های اولیه

سالن غذاخوری 200 22 0.4 80
سرویس بهداشتی 100 22 0.4 80
اتاق تمرین بدنی 300 22 0.4 80
حیاط خلوت، توالت، حمام 200 25 0.4 80
بهداری 500 19 0.6 80
اتاق مراقبت های پزشکی 500 16 0.6 90
اتاق کنترل گلخانه، اتاق کلیدزنی 200 25 0.4 60
اتاق تلکس، اتاق پست، اتاق سوئیچینگ 500 19 0.6 80
انبار، سردخانه ها انبارها 100 25 0.4 60
مناطق بسته بندی وحمل ونقل 300 25 0.6 60
شلف ها و قفسه های بسته بندی قفسه های تجهیزنشده 20 _ 0.4 40
قفسه های تجهیزشده 150 22 0.4 60
ایستگاه های کنترل 150 22 0.6 80
قسمت جلویی قفسه ها 200 _ 0.4 60

 

مکان های صنعتی

کاربری فضاها Ēm UGRL UO Ra
 

کشاورزی
بارگیری کالا، تجهیزات

و ماشین آلات

200 25 0.4 80
مکان های نگه داری دام 50 _ 0.4 40
بهدارخانه دام، مکان زایمان دام 200 25 0.6 80
تهیه خوراک، لبنیات، شستن ظروف 200 25 0.6 60
نانوایی
آماده سازی و پخت 300 22 0.6 80
دکور و ویترین 500 22 0.7 80
کارگاه های آجر، بتن، سیمان
مکان خشک کردن 50 28 0.4 20
تهیه مواد؛ کار بر روی کوره ها و میکسرها 200 28 0.4 40
کار با ماشین عمومی 300 25 0.6 80
اجسام زمخت 300 25 0.6 80
 

سرامیک، کاشی، شیشه
مکان خشک کردن 50 28 0.4 20
آماده سازی، مکان کارماشین عمومی 300 25 0.6 80
تکمیل، نورد، فشار، شکل دادن قطعات ساده،

شیشه، دمیدن شیشه

300 25 0.6 80
تراشکاری، حکاکی، شیشه سازی، شکل دادن

قطعات، تولید ابزار شیشه ای

750 19 0.7 80
تراشکاری شیشه های نوری، کریستال و حکاکی 750 16 0.7 80
کار دقیق، به عنوان مثال سنگ زنی تزئینی، نقاشی دست 1000 16 0.7 90
کارخانه سنگ قیمتی 1500 16 0.7 90
صنایع شیمیایی، پلاستیک و لاستیک
تاسیسات پردازش از راه دور 50 _ 0.4 20
تاسیسات پردازش با مداخله دستی محدود 150 28 0.4 40
مکان های دائمی مجهز در تاسیسات پردازش 300 25 0.6 80
اتاق های اندازه گیری دقیق، آزمایشگاه ها 500 19 0.6 80
تولیدی دارو 500 22 0.6 80
تولید تایر 500 22 0.6 80
معاینه رنگ 1000 16 0.7 90
مکان برش، اتمام کار، بازرسی 750 19 0.7 80
 

صنایع الکتریکال
تولید سیم و کابل 300 25 0.6 80
سیم پیچی: کویل های بزرگ 300 25 0.6 80
سیم پیچی: کویل متوسط 500 22 0.6 80
سیم پیچی: کویل کوچک 750 19 0.7 80
القای سیم پیچ 300 25 0.6 80
گالوانیزه کردن 300 25 0.6 80
سرهم بندی: تجهیزات بزرگ مثل ترانسفورماتور 300 25 0.6 80
تجهیزات متوسط: مثل تابلو برق 500 22 0.6 80
تجهیزات سبک مثل تلفن،رادیو، محصولاتIT 750 19 0.7 80
تجهیزات دقیق، مثل ابزار اندازه گیری، تخته مدار چاپی 1000 16 0.7 80
کارگاه های الکترونیک، آزمایش، تنظیم نمودن 1500 16 0.7 80
 

مواد و صنایع غذایی
مکان کار و مناطقی همانند:

-کارخانه شیرینی پزی، برای شستن، پر کردن بشکه، تمیز کردن، سایش، لایه برداری

– کارخانه های شکلات

-کارخانجات قند وشکر

-کارخانجات خشک کردن و تخمیر

200 25 0.4 80
مرتب سازی و شستشوی محصولات، فرز، مخلوط کردن، بسته بندی 300 25 0.6 80
مکان های کاری و مناطق حساس در کشتارگاه ها، قصابی ها، کارخانه های لبنی، پالایشگاه های شکر 500 25 0.6 80
برش و مرتب سازی میوه ها و سبزیجات 300 25 0.6 80
تولید غذاهای خوشمزه، آشپزخانه ها،

کارخانجات دخانیات

500 22 0.6 80
بازرسی از بطری و کنسرو، کنترل محصول،

چینش ، مرتب سازی، دکوراسیون

500 22 0.6 80
آزمایشگاه ها 500 19 0.6 80
بازرسی رنگ 1000 16 0.7 90
ریخته گری و صنایع فلزی
زیرزمین ها، تونل های زیرزمینی 50 _ 0.4 20
سطوح کار 100 25 0.4 40
آماده سازی شن وماسه 200 25 0.4 80
اتاق رختکن 200 25 0.4 80
ایستگاه کاری کوره و میکسر 200 25 0.4 80
ریخته گری  تبخیری 200 25 0.4 80
مکان های با ارتعاش 200 25 0.4 80
دستگاه های قالب ریزی 200 25 0.4 80
قالب گیری دستی 300 25 0.6 80
ریخته گری 300 25 0.6 80
ساخت مدل 500 22 0.6 80
آرایشگاه
مکان آرایش 500 19 0.6 90
کارخانه جواهرات
کار با سنگ های قیمتی 1500 16 0.7 90
تولید جواهرات 1000 16 0.7 90
ساخت ساعت (دستی) 1500 16 0.7 80
ساخت ساعت (اتوماتیک) 500 19 0.6 80
رختشورخانه ها
نمایش، مرتب سازی 300 25 0.6 80
شستشو و خشک کردن 300 25 0.6 80
اتوبخار 300 25 0.6 80
بازرسی و تعمیرات 750 19 0.7 80

محصولات روشنایی سانوتک

شرکت فنی مهندسی سانوتک در حال فعالیت در زمینه طراحی و تامین محصولات روشنایی می باشد. این شرکت با توجه به سالها حضور در بازار محصولات روشنایی و همکاری با شرکت های تولید کننده داخلی و خارجی دارای نیروهای مجرب در این زمینه است. خدمات مهندسی این شرکت در پروژه های مختلف شامل طراحی سیستم های روشنایی برای فضاهای داخلی، خارجی، نما و همچنین نورپردازی فضاهای خاص مانند موزه ها و گالری ها می باشد. خدمات بازرگانی این شرکت محصولات روشنایی متنوعی شامل محصولات روشنایی داخلی و خارجی، سیستم های روشنایی ایمنی و تجهیزات روشنایی نما را در پروژه های مختلف تامین می نماید.

واحد روشنایی

واحد روشنایی در همکاری با شرکت های مطرح روشنایی بین المللی و داخلی در حال ارائه خدمات طراحی روشنایی و نورپردازی و همچنی تامین محصولات روشنایی در پروژه مختلف ساختمانی می باشد.

واحد روشنایی ایمنی (اضطراری)

واحد روشنایی ایمنی به عنوان در سالهای اخیر به عنوان یکی از تنهاترین شرکت های تخصصی در ایران خدمات طراحی تخصصی سیستم های روشنایی ایمنی و همچنین تامین محصولات این گروه کالایی را به پروژه های مختلف ارائه می دهد. این واحد در همکاری با شرکت های مطرح بین المللی و بر اساس آخرین استانداردها و الزامات سیستم روشنایی ایمنی خدمات خود را ارائه می دهد.