این گروه از چراغ ها علاوه بر داشتن مشخصات مخصوص چراغ های روشنایی فضای آزاد، امکان جابجا شدن را نیز دارند. این چراغ ها در دو مدل باتری دار و یا بدون باتری قابل تامین خواهند بود.