در حال نمایش 2 نتیجه

اکسسوری تجهیزات روشنایی اضطراری

اکسسوری ها در سیستم روشنایی اضطراری شامل موارد زیر می باشد:

1- کیت اضطراری جهت باتری دار نمودن روشنایی عمومی
این قطعه جهت تغذیه چراغ های نرمال به وسیله باتری در شرایط قطع برق مورد استفاده می گردد.

2- کیت اضطراری جهت استفاده از روشنایی عمومی با سیستم باتری مرکزی
این قطعه جهت سوئیچ کردن چراغ های نرمال به باتری مرکزی در زمان قطع برق و همچنین جهت اختصاص یک آدرس خاص به هر چراغ یا تست شبکه در سیستم های روشنایی اضطراری باتری مرکزی آدرس پذیر مورد استفاده قرار می گیرد. این قطعه می بایست در داخل هر چراغ روشنایی ایمنی نصب و سربندی آن مطابق نقشه های شرکت تولید کننده صورت پذیرد.

3- تجهیزات یدکی شامل باتری، براکت نصب توکار و …