شرکت آر زد بی آلمان

RZB

شرکت آر زد بی آلمان  بیش از 80 سال است که در زمینه تولید محصولات روشنایی در حال فعالیت می باشد. کیفیت و طراحی محصولات این شرکت موجب شده صادرات گسترده ای به تمام اروپا و آمریکا داشته باشد. تولید محصولات مینیمال منطبق بر طراحی و سیستم روشنایی روز دنیا باعث شده این شرکت در راس تولیدکنندگان محصولات روشنایی در آلمان می باشد.

محصولات روشنایی این شرکت شامل موارد زیر می باشد:

  1.  چراغ های روشنایی عمومی
  2. روشنایی فضای خارجی
  3. روشنایی فضای داخلی
  4. روشنایی اضطراری