رجیانی ایتالیا

Reggiani

کمپانی معروف رجیانی در سال 1975 پایه گذاری شده است و دفتر مرکزی آن در ایتالیا قرار دارد. این شرکت همچنین در نقاط دیگر اروپا و همچنین در آمریکا فعال می باشد. این شرکت محصولات خود را به بیش از 80 کشور در سراسر دنیا ارسال می کند.

محصولات این شرکت بر دو دسته :

محصولات روشنایی فضای داخلی

محصولات روشنایی فضای خارجی