شرکت گسلر آلمان

Gessler

شرکت گسلر آلمان یکی از معتبر ترین شرکت های تولید محصولات روشنایی در اروپا می باشد. محصولات این شرکت شامل سه دسته کلی به شرح زیر می باشند:

علائم خروج اضطراری

چراغ های خروج اضطراری

ماژول و درایور

سیستم روشنایی ایمنی باتری مرکزی آدرس پذیر

سانوتک نماینده شرکت گسلر در ایران می باشد و محصولات این شرکت در پروژه های متعددی در ایران اجرا شده اند. از آن جمله، سیستم روشنایی اضطراری آدرس پذیر شرکت گسلر در پروژه ایران مال طراحی و اجرا شده است.

سیستم روشنایی اضطراری شامل چراغ روشنایی اضطراری، علائم خروج اضطراری و تابلوهای برق مربوط به سیستم باتری مرکزی آدرس پذیر در پروژه بزرگ  ایران مال  از محصولات گسلر و توسط شرکت سانوتک تهیه و تامین شده است.