ساختمان مبینا

مجتمع توانبخشی امید فردا

پروژه ساختمان خدماتی مبینا واقع در منطقه ۲۲ تهران دارای زیر بنای حدود ۲۰ هزار متر مربع و شامل ۱۲ طبقه می باشد.

نام پروژه مجتمع توانبخشی امید فردا
کارفرما دکتر کاوه
نوع کالا
شرح خدمات طراحی سیستم های الکتریکال

Related Projects