البرز تات

ایران مال

این مجتمع تجاری و تفریحی دارای فضاهای بسیار گوناگون و متنوعی با زیر بنای حدود 1 میلیون و 200 هزار متر مربع می باشد.

نام پروژه ایران مال
کارفرما البرز تات
نوع کالا
شرح خدمات بازنگری طرح روشنایی ایمنی آدرس پذیر

Related Projects