دپارتمان استور روشا

این ساختمان تجاری با زیربنای حدود ۳۳ هزار متر مربع در ۱8 طبقه در منطقه ۱ تهران واقع شده است.

این شرکت در مدت ۲ سال به صورت EPC  طراحی، اجرا و تامین کلیه تجهیزات سیستم های الکتریکال و مکانیکال را انجام داده است.

نام پروژه دپارتمان استور روشا
کارفرما بخش خصوصی
نوع کالا  چراغ روشنایی و اضطراری
شرح خدمات طراحی و تامین روشنایی

Related Projects