ساختمان اداری قم

این ساختمان اداری در شهر قم واقع شده است و داری زیر بنای حدود ۱۲ هزار متر مربع می باشد. شرکت سانوتک طراحی سیستم های الکتریکال و مکانیکال این پروژه را به عهده داشته است.

نام پروژه ساختمان اداری قم
کارفرما بخش خصوصی
نوع کالا
شرح خدمات طراحی سیستم های الکتریکال و مکانیکال

Related Projects