ساختمان اداری کیسون

این پروژه با مساحت زیر بنای حدود 4500 متر مربع در منطقه 2 تهران واقع شده است.کاربری این ساختمان اداری می باشد.

نام پروژه ساختمان اداری کیسون
کارفرما بخش خصوصی
نوع کالا
شرح خدمات مجری و تامین کننده کالای سیستم های الکتریکال

Related Projects