شمیران سنتر

مجتمع تجاری اداری شمیران سنتر در زمینی به مساحت بیش از 1400 متر مربع در بیست و دو طبقه شامل نه طبقه پارکینگ، سه طبقه تجاری، یک طبقه فودکورت، پنج طبقه اداری و یک طبقه رستوران در طبقه یازدهم احداث شده است.

نام پروژه شمیران سنتر
کارفرما

نوع کالا چراغ های ایمنی (اضطراری)
شرح خدمات

Related Projects