مجتمع اقامتی هرمز

پروژه اقامتی هرمز با سطح اشغال حدود ۱۵ هزار متر مربع و زیر بنای ساخت حدود ۱۰ هزار مترمربع در  جزیره هرمز واقع شده است. شرکت سانوتک طراحی سیستم های الکتریکال و مکانیکال این پروژه را به عهده دارد.

نام پروژه مجتمع اقامتی هرمز
کارفرما
نوع کالا
شرح خدمات

Related Projects