مجتمع تجاری اداری

پروژه اداری و تجاری با زیر بنای حدود ۲۵ هزار متر مربع شامل ۱۴ طبقه واقع در ارومیه می باشد. شرکت سانوتک مسئولیت طراحی سیستم های الکتریکال و مکانیکال این پروژه را به عهده داشته است.

نام پروژه مجتمع تجاری اداری مولوی
کارفرما بانک پاسارگاد
نوع کالا
شرح خدمات طراحی سیستم های الکتریکال و مکانیکال

Related Projects