بیمارستان نور شهریار

نام پروژه نورپردازی نما و محوطه ساختمان بیمارستان نور شهریار
کارفرما بیمارستان نور
نوع کالا چراغ های مخصوص نورپردازی نما
نوع خدمات طراحی و اجرای نورپردازی نما

Related Projects