هتل روتانا مشهد

ساختمان هتل ولیعصر دارای 18 طبقه اقامتی و 4 طبقه پارکینگ در شهر مشهد می باشد.

نام پروژه هتل روتانا
کارفرما بخش خصوصی
نوع کالا
شرح خدمات طراحی سیستم روشنایی ایمنی آدرس پذیر

Related Projects