هتل ولیعصر(لوتوس)

ساختمان هتل ولیعصر دارای 16 طبقه اقامتی و 5 طبقه پارکینگ در شهر تهران می باشد.

نام پروژه هتل ولیعصر تهران
کارفرما بخش خصوصی
نوع کالا
شرح خدمات طراحی سیستم روشنایی ایمنی آدرس پذیر

Related Projects