واحد صنعتی و اداری شرکت آوانداد

شرکت آوانداد

ساختمان اداری، شوروم و ساختمان صنعتی شرکت آوانداد واقع در منطقه صنعتی احمدآباد تهران می باشد. شرکت سانوتک مسئولیت طراحی سیستم های الکتریکال و تامین روشنایی این پروژه را به عهده داشته است.

نام پروژه واحد صنعتی و اداری شرکت آوانداد
کارفرما شرکت آوانداد
نوع کالا چراغ
شرح خدمات طراحی سیستم های الکتریکال

Related Projects