شرح خدمات طراحی و مشاوره در زمینه تاسیسات برقی (الکتریکال)

خدمات مرحله اول (فاز یک) تاسیسات برقی (الکتریکال)

1- تهیه گزارش مرحله اول (فاز یک) به منظور معرفی سیستم های الکتریکال مورد استفاده در پروژه و تعیین استراتژی های طراحی تاسیسات برقی (الکتریکال) و دریافت نظرات و پیشنهادات کارفرما
2- برآورد اولیه میزان برق مورد نیاز (دیماند برق)
3- مقایسه فنی اقتصادی سیستم های چند گزینه ای و تعیین گزینه پیشنهادی مشاور با توجه به نتایج مقایسه (به عنوان مثال مقایسه فنی اقتصادی و تعیین گزینه اصلح در مورد استفاده از کابل یا باسداکت برای سیستم های توزیع نیرو در پروژه)
4- تعیین ابعاد مورد نیاز داکت های برق، اتاق های برق، پست برق، اتاق کنترل و مانیتورینگ ، اتاق دیزل ژنراتور و…
5- طراحی نقشه های فاز یک شامل چیدمان داکت ها، چیدمان تابلوها، چیدمان ترانسفورماتورها، چیدمان دیزل ژنراتورها، رک های شبکه، مرکز سیستم اعلام حریق، مرکز سیستم صوتی و…
6- طراحی نقشه های فاز یک شامل چیدمان چراغ ها و کلیدها و پریزهای برق در طبقات مشابه (تیپیکال)
7- هماهنگی با طراح معماری پروژه جهت تعیین محل داکت ها، محل استقرار تجهیزات (شامل ترانسفورماتورها، دیزل ژنراتورها، تابلوهای برق اصلی و نیمه اصلی) و تعیین محل اتاق های برق مورد نیاز
8- برآورد اولیه هزینه های خرید تجهیزات و اجرا تاسیسات برقی پروژه

مشاوره تاسیسات برقی

مشاوره تاسیسات برقی

خدمات مرحله دوم (فاز دو) تاسیسات برقی (الکتریکال)

1- طراحی روشنایی نرمال، طراحی روشنایی اضطراری، طراحی روشنایی ایمنی (باتری داخلی یا باتری مرکزی)
2- طراحی سیستم های نیرو رسانی
3- طراحی سیستم برق بدون وقفه UPS
4- طراحی سیستم های هوشمند ساختمان – سیستم BMS – سیستم Home Automation
5- طراحی سیستم های ارتباطی
6- طراحی سیستم های مخابراتی بر اساس فیبر نوری FTTH (Fiber To The Home)
7- طراحی سیستم دوربین مدار بسته CCTV‌ و نظارت تصویری
8- طراحی سیستم کشف و اعلام حریق
9- طراحی سیستم صوتی، پیجینگ و اطلاع رسانی
10- طراحی سیستم های آنتن و ماهواره مرکزی
11- طراحی سیستم های حراستی و کنترل تردد
12- طراحی سیستم های شبکه دیتا اکتیو و پسیو
13- برق رسانی به تأسیسات و تجهیزات مکانیکال
14- طراحی و سایزینگ پست های برق فشار ضعیف و فشار متوسط
15- طراحی تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار متوسط LV) و (MV
16- طراحی رایزر دیاگرام های تاسیسات برقی (الکتریکال)
17- طراحی سیستم ارت (اتصال زمین) ، همبندی و سیستم حفاظت در مقابل صاعقه (صاعقه گیر)
18- طراحی و سایزینگ سیستم های برق اضطراری (Diesel Generator)
19- طراحی و مدلینگ ساختمان با استفاده از نرم افزار ETAP جهت مشخص شدن سطح اتصال کوتاه
20- طراحی سیستم های بانک خازنی و کنترل توان رآکتیو
21- طراحی و تهیه دفترچه محاسبات سیستم های الکتریکال (شامل محاسبات روشنایی, محاسبات تابلوها، محاسبات سطح مقطع کابل ها، محاسبات افت ولتاژ، محاسبات صوت، محاسبات ترانسفورماتور، دیزل ژنراتور , UPS ، بانک خازنی و…)
22- تهیه متره و برآورد سیستم های الکتریکال براساس فهرست بهاء تأسیسات برقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مهندسی تاسیسات برقی

مهندسی تاسیسات برقی

خدمات مرحله سوم (فاز سه) تاسیسات برقی (الکتریکال)

1- تهیه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه و استعلام قیمت از شرکت های مجری (پیمانکاران تاسیسات برقی) و تهیه جداول امتیاز دهی و رده بندی پیمانکاران براساس اولویت های فنی و اقتصادی و در نهایت پیشنهاد پیمانکاران دارای صلاحیت
2- خدمات نظارت عالیه بر اجرای سیستم های تاسیسات برقی و ارائه گزارش کارها به کارفرما
3- برنامه ریزی اجرا تأسیسات برقی، کنترل پروژه، تهیه برنامه زمان بندی و نظارت به منظور تعیین درصد پیشرفت کارهای اجرایی
4- مشاوره و ارائه راهکارهای مهندسی خرید سیستم¬های الکتریکال و ارائه گزارش کامل خرید جهت تامین تجهیزات با توجه به تجربیات ارزنده کسب شده در پروژه های گوناگون و آشنایی کامل با کلیه شرکت های تامین کننده داخلی و خارجی
5- نظارت بر آیتم های اجرایی پیمانکاران طبق مفاد قرارداد، مشخص کردن درصد کارهای انجام شده براساس ساختار شکست، بررسی صورت وضعیت مالی پیمانکاران تأسیسات برقی، تحویل موقت و تحویل قطعی کارهای اجرایی صورت گرفته از پیمانکاران تأسیسات الکتریکال.
6- هماهنگی با شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو (شرکت توزیع برق، مناطق برق و…) جهت اخذ تأییدیه سیستم های توزیع برق، نقشه های کابل کشی، نقشه های باسداکت، محل پست های برق و… به منظور دریافت انشعابات برق.
7- هماهنگی با شرکت مخابرات جهت تعیین نیازهای شرکت مخابرات (تأیید نقشه های فیبر نوری FTTH، تعیین محل نصب و استقرار تجهیزات شرکت مخابرات نظیر ONU، OCDF، OLT، FAT و…) برای اختصاص خطوط تلفن مورد نیاز .