پروژه های بخش طراحی

رستوران بریم

روشنایی رستوران بریم

رستوران بریم

ساختمان فرآذین

ساختمان اداری فرآذین

شرکت فرآذین

مجتمع هرمز

مجتمع اقامتی هرمز

مجتمع اقامتی هرمز

بیمارستان نور

طراحی 3 بعدی نورپردازی نمای بیمارستان نور شهریار

ساختمان بیمارستان نور

آوافودمارکت

آوافودمارکت

آوا مارکت

ساختمان مبینا

طراحی روشنایی بیمارستان مبینا

مجتمع توانبخشی امید فردا

هتل روتانا

هتل روتانا

هتل روتانا مشهد

مجتمع مولوی

پروژه مولوی ارومیه

مجتمع تجاری اداری مولوی

پروژه تیداسنتر

طراحی روشنایی نما-تیداسنتر

تیداسنتر

ساختمان آونداد

پروژه شرکت آونداد

واحد صنعتی آونداد

اطلس مال

روشنایی اطلس مال

مجتمع تجاری اطلس مال

فرزان فن اندیش

طراحی روشنایی دفنر کار

شرکت فرزان فن اندیش

هتل ولیعصر(لوتوس)

هتل لوتوس (ولیعصر) تهران

هتل ولیعصر تهران

ساختمان نسترن

ساختمان اداری نسترن قم

ساختمان اداری نسترن قم

ساختمان دنا

ساختمان دنا

ساختمان مسکونی دنا

ساختمان الوند

ساختمان مسکونی الوند

ساختمان مسکونی الوند

پروژه های بخش فروش

ایران مال

طراحی سیستم روشنایی اضطراری ایران مال

بازار بزرگ ایران

پویا اپتیک

نورپردازی پویااپتیک

فروشگاه پویا اپتیک

آواسنتر

آواسنتر

مجتمع تجاری آواسنتر

شهر ابزار

روشنایی شهرابزار

مجتمع تجاری شهر ابزار

شمیران سنتر

شمیران سنتر

مجتمع تجاری شمیران سنتر

روشا سنتر

روشنایی روشاسنتر

دپارتمان استور روشا

آوافودمارکت

آوافودمارکت

آوا مارکت

پروژه های بخش اجرا

ساختمان آونداد

پروژه شرکت آونداد

واحد صنعتی آونداد

روشا سنتر

سیستم الکتریکال روشاسنتر

دپارتمان استور روشا

ساختمان کیسون

روشنایی ساختمان کیسون

ساختمان اداری کیسون

مجتمع هرمز

مجتمع اقامتی هرمز

مجتمع اقامتی هرمز

ساختمان مبینا

طراحی روشنایی بیمارستان مبینا

مجتمع توانبخشی امید فردا

ایران مال

طراحی سیستم روشنایی اضطراری ایران مال

بازار بزرگ ایران

ساختمان الوند

ساختمان مسکونی الوند

ساختمان مسکونی الوند

ساختمان دنا

ساختمان دنا

ساختمان مسکونی دنا

محصولات الکتریکال

پروژه های در حال ساخت این شرکت

ساختمان اداری سازمان گاز ساری
ساختمان اداری چاخونه
هتل روتانا مشهد
مهندسی طراحی الکتریکال