پروژه های بخش طراحی

ساختمان مبینا

طراحی روشنایی بیمارستان مبینا

مجتمع توانبخشی امید فردا

هتل روتانا

هتل روتانا

هتل روتانا مشهد

مجتمع مولوی

پروژه مولوی ارومیه

مجتمع تجاری اداری مولوی

مجتمع هرمز

مجتمع اقامتی هرمز

مجتمع اقامتی هرمز

ساختمان آونداد

پروژه شرکت آونداد

واحد صنعتی آونداد

ساختمان نسترن

ساختمان اداری نسترن قم

ساختمان اداری نسترن قم

رستوران بریم

روشنایی رستوران بریم

رستوران بریم

ساختمان الوند

ساختمان مسکونی الوند

ساختمان مسکونی الوند

ساختمان فرآذین

ساختمان اداری فرآذین

شرکت فرآذین

ساختمان دنا

ساختمان دنا

ساختمان مسکونی دنا

آوافودمارکت

آوافودمارکت

آوا مارکت

اطلس مال

روشنایی اطلس مال

مجتمع تجاری اطلس مال

پروژه تیداسنتر

طراحی روشنایی نما-تیداسنتر

تیداسنتر

هتل ولیعصر(لوتوس)

هتل لوتوس (ولیعصر) تهران

هتل ولیعصر تهران

شرکت فرزان فن اندیش

طراحی روشنایی دفنر کار

ساختمان شرکت فرزان فن اندیش

پروژه های بخش فروش

ایران مال

طراحی سیستم روشنایی اضطراری ایران مال

بازار بزرگ ایران

پویا اپتیک

نورپردازی پویااپتیک

فروشگاه پویا اپتیک

آواسنتر

آواسنتر

مجتمع تجاری آواسنتر

شهر ابزار

روشنایی شهرابزار

مجتمع تجاری شهر ابزار

شمیران سنتر

شمیران سنتر

مجتمع تجاری شمیران سنتر

روشا سنتر

روشنایی روشاسنتر

دپارتمان استور روشا

آوافودمارکت

آوافودمارکت

آوا مارکت

پروژه های بخش اجرا

ساختمان آونداد

پروژه شرکت آونداد

واحد صنعتی آونداد

روشا سنتر

سیستم الکتریکال روشاسنتر

دپارتمان استور روشا

ساختمان کیسون

روشنایی ساختمان کیسون

ساختمان اداری کیسون

مجتمع هرمز

مجتمع اقامتی هرمز

مجتمع اقامتی هرمز

ساختمان مبینا

طراحی روشنایی بیمارستان مبینا

مجتمع توانبخشی امید فردا

ایران مال

طراحی سیستم روشنایی اضطراری ایران مال

بازار بزرگ ایران

ساختمان الوند

ساختمان مسکونی الوند

ساختمان مسکونی الوند

ساختمان دنا

ساختمان دنا

ساختمان مسکونی دنا

محصولات الکتریکال

پروژه های در حال ساخت این شرکت

ساختمان اداری سازمان گاز ساری
ساختمان اداری چاخونه
هتل روتانا مشهد
مهندسی طراحی الکتریکال